Z-1000 2007-2009
Kawasaki Z1000 - front mudguard CK14010
Kawasaki Z1000 - rear mudguard CK14020
Kawasaki Z1000 - alternator cover CK14030
Kawasaki Z1000 - front radiator indicator side covers CK14033
Kawasaki Z1000 - clutch cover CK14040
Kawasaki Z1000 - pick up CK14045
Kawasaki Z1000 - belly pan CK14260