Yamaha YZF R6 – radiator shroud (lower fairing)

Order number: Y18042AF Category:

radiator shroud (lower fairing)

73.20