Yamaha YZF R6 – radiator shroud (lower fairing)

Order number: CY18042 Category:

radiator shroud (lower fairing)

139.08